محل تبلیغات شما
سلام حالتون خوبه؟ انشاءالله روز خوبی داشته باشید. ریاضیاتی که فکر میکنیم خیلی از موضوعاتش بدرد نمی خورد و در طول تحصیل گاهاً با اعتراض و دلخوری به آن نگاه میکردیم؛ میتواند خیلی از مشکلات بشر را حل کند. مثلاً میتوان با تغییر نگرش به درسهای آن و تفکر بر آنها به مدلها و سبکهای زیبایی برسیم که واقعاً در مشکلات زندگی بدردمان بخورد و یا تحولی بزرگ در درونمان ایجاد کند. اصل اینکه " از هر نقطه بی نهایت خط عبور میکند." مدلسازی رفتاری آن: "برای حل هر مشکلی، بی نهایت

یاد خداوند دلها را آرام میکند.

دشمن شناسی و نفوذ

خلاصه کتاب مرکبی بسوی نور (سال 1396)

حل ,کند ,مشکلات ,زندگی ,بی ,مدلسازی ,بی نهایت ,خیلی از ,درونمان ایجاد ,ایجاد کند ,در درونمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دبیرستان دکتر حسابی چناران اموزشی دعای مـا ؟